Cora 3/2018

www.corarefinish.fi 3 / 2018  13 12  CORAREFINISH 3 / 2018 Varastonhallinta - kaikenkokoisten maalaamoiden työkalu Uusi PaintManager XI Helppokäyttöinen ja nopea ProMan tuotekortilta näkee helposti tuotetiedot, tilausrajat, sekä varastossa olevan määrän. Syksyn kosteilla ilmoilla on kiin- nitettävä erityistä huomiota Envi- robase basecoatin kuivumiseen. Kuten kaikkien muidenkin vesi- ohenteisten sävypohjien, voi myös Envirobasen kuivumisprosessi olla totuttua pidempi kostealla ilmalla. Matalta vaikuttava pinta saat- taa vielä olla liian kostea lakkauk- Envirobasen kuivuminen kostealla ilmalla ProMan käyttö oniostuu tarvittaessa millä tahansa päätelaitteella. Ei ole väliä työskenteleekö maalaamossasi 1 vai 11 henkilöä, tai maalataanko viikossa 5 vai 25 autoa. Molempia maalaamoita yhdistää se, että tuotteet on tilattava maalintoimitta- jalta aina ajallaan. ! Haihtumisprosessia voidaan kä- tevästi nopeuttaa esim. SATA:n Dryjet-käsipuhaltimella. seen. Ruiskutusprosessissa on huo- mioitava erityisesti maalikalvon vahvuus. Kevyempi ruiskutusme- netelmä takaa nopeamman väli- haihdunnan. Tilanteen mukaan Envirobaselle tulee antaa riittävän pitkä haihdun- ta-aika ennen lakkausta. PPG-KAAVANHAKUOHJELMAS- TA esitellään uusi versio vuoden 2018 loppuun mennessä. Vanha versio poistuu tämän jälkeen vähi- tellen käytöstä. Uusi PaintManager tuo uudiste- tun käyttöliittymän, joka helpottaa ohjelman päivittäistä käyttöä. Tär- keimpiä uudistuksia ovat kaavan- haun helpottuminen ja kaikkien toimintojen, kuten päivityksen, ra- portoinnin ja Daisy Wheelin löyty- minen samasta ohjelmistosta ilman erillistä asennusta. Työskentelyä nopeuttaa mahdol- lisuus käyttää langattomasti uutta RapidMatchGO-värimittaria Paint- Manager XI -ohjelmiston kanssa. Suosituimman variaation merkit- seminen nopeuttaa sävyn valintaa. Kaikki tiedot joita vanhaan versi- oon on tallennettu, voidaan helpos- ti siirtää uuteen PaintManageriin. Vanhan ohjelmiston poistuessa suosittelemme siirtymään uuden ohjelmiston pariin mahdollisimman nopeasti sen lanseerauksen jälkeen. Lisätietoja uudesta ohjelmasta saat Corasta tai omalta jälleenmyy- jältäsi. ENNEN tilauksen soittamista tai lähettämistä hyllyt on käytävä läpi joka kerta käsin. Koko prosessiin menee viikossa noin tunti tehokas- ta työaikaa. Asioita voidaan nopeut- taa ja käyttää säästyvä aika laskutet- tavaan työhön. Miksi et ottaisi käyttöösi täysin automaattista tilausjärjestelmää, jonka avulla pystyt helposti vapaut- tamaan maalarin työaikaa tuotta- vaan työhön? Unohda siis laput oven pielessä, pahvinpalat ja Excel- taulukot ja anna automatiikan hoi- taa tilaukset todellisen kulutuksen mukaan. Lisäksi varaston saldo on aina optimaalinen. Tämä puolestaan säästää paljon rahaa. ProcessMana- ger-varastonhallinnan avulla tilaus- määrät pienentyvät ja tilausprosessi helpottuu automatiikan myötä. Voiko myyjä vaikuttaa varasto- määrien kasvuun? Myykö myyjä ylimääräisiä tuotteita maalaamoon ProcessManager-varastonhallinnan avulla? Vastaus on ei. Käyttämällä va- rastonhallintaa optimoidaan samal- la maalaamon käyttämät tuotteet prosesseihin sopiviksi ja poistetaan turhat tuotteet käytöstä, sekä en- nen kaikkea aikaisemmista tilaus- järjestelmistä tuomasta lisäkustan- nuksia. ”Tavarantoimittajan kanssa kat- sottiin yhdessä sopivan kokoinen tuotelinja ja samalla myös päivitet- tiin tuotekantaa - nyt purkkeja on hyllyssä vähemmän ja sieltä löytyy ainoastaan sellaisia tuotteita, mitä oikeasti tarvitaan”, kertoo asiakas pohjoisesta. ProcessManager-varastonhallin- taa käyttämällä tuotteet eivät enää kulkeudu väärille paikoille niille ase- tettujen varastopaikkojen vuoksi. Varaston täydennys toimii mutkat- Tällä hetkellä Suomessa on noin 30 Process- Manager-varastonhallinnan käyttäjää. Oletko sinä seuraava? Ota viipymättä yhteyttä omaan yhteyshenki- löösi Corassa tai jälleenmyyjääsi. tomasti ja käyttämättä aikaa tilauk- siin. Kaikki ProcessManager-varas- tonhallintaa käyttävät asiakkaat toteavat, että ProMan käyttöä voi suositella edellä mainittujen omi- naisuuksien tarjoamien hyötyjen ta- kia minkä kokoiselle maalaamolle tahansa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=