Cora 3/2018

www.corarefinish.fi 3 / 2018  3 2  CORAREFINISH 3 / 2018 Työskentely-ympäristömme ja maailman muut- tuessa nopeasti ympärillämme, se mikä eilen oli vain kaukainen haave, voi hyvinkin olla tämän päivän mahdollisuus. Olemme lehdessämme usein aikaisemminkin käsi- telleet läpimenon ja tehokkuuden parantamisek- si aiheita, jotka ovat asioina tuttuja monelle vau- riokorjausalan ammattilaiselle. Tiedämme kyllä miten työt ja menetelmät tulisi järjestää, mutta tämän toteuttaminen ja tähän vaikuttaminen on vaikeaa. Siksi tulos jää usein puolitiehen. Keskustellessani yrittäjien kanssa työvaiheiden suorittamisen oikea-aikaisuudesta ja sen merki- tyksestä läpimenoon olemme aina samaa mieltä. Asiat kyllä tiedetään, mutta tunnustetaan myös se tosiasia, ettemme aina onnistu suunnitellus- ti. Uuden teknologian hyödyntäminen voi tuoda tähän ratkaisun. Mikä määrittelee tehokkaan läpimenon? Aika joka kuluu maalauskammion oven aukaisujen välillä, on hyvin toimiva mittari. Miten maalauskammi- osta varattu aika/maalaustyö muuttuu, kun meillä on automaattisen sekoituskoneen avulla sävyt aina valmiiksi tehtynä? Kysy edustajiltamme lisää, sillä tämä on aihe josta haluat kuulla kaiken! Antoisia lukuhetkiä, Tom Sandell Cora Refinish Oy Maalaatko jo, vai vieläkö sekoitat? PohjolanMonsteri on harjakorkeudessa DaisyWheel -pioneerit Rahoitusmahdollisuus laitehankintaan Finixa-uutuuksia Cora Akatemia -koulutukset 2018 Laatua Satakunnasta Selemixmini-spektro Automechanica-messut Uusi tekninen tukihenkilö Coranmyynti- tiimiin Envirobasen kuivuminen kostealla ilmalla Uusi PaintManager XI Varastonhallinta - kaikenkokoistenmaa- laamoiden työkalu Tehokkuutta toimintaan kunnon telineillä Lähde mukaan Coran kuivanmaanristeilylle SATA®Loyalty -kanta-asiakasohjelma 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Tässä numerossa 4 10 SWAN-PURJEVENEITÄ valmis- tavan NAUTOR Oy:n kanssa teke- mämme poikkeuksellisen laaja maa- laamo- ja tehdaslaajennus etenee Pietarsaaressa. Laitevalmistajan, USI Italian, Pohjolan Monsteriksi nimetyn maalauskammion asennus on käynnissä ja laitteisto jo harja- korkeudessaan. Maalauskammio on mitoiltaan huomattava; pituutta on peräti 40 metriä, leveyttä 12 metriä ja korke- utta 8 metriä. Mitoituksen lisäksi kohteen tekee ainutlaatuiseksi tek- ninen suorituskyky, joka on aivan poikkeuksellinen pohjolan olosuh- teista johtuen. Koska kahdeksan il- manvaihtoryhmän yhteenlasket- tu ilmanvaihtomäärä on 448 000 kuutiota tunnissa, on yksittäisen moduloivan suorakaasupolttimen teho 570 kilowattia ja polttimien yhteenlaskettu kokonaisteho 4 560 kilowattia. Tämä suorituskyky vas- taa yli 16 maalauskammiota, mikä- li se muunnettaisiin henkilöautojen Pohjolan Monsteri on harjakorkeudessa maalauksessa käytettäväksi lippulai- vamalliksi. Kytkentäkeskuksella on myös perinteistä suuremmat mitat, perä- ti 3,8 metriä leveyttä. Sähkönsyötön kokonaisteho on 870 ampeeria jon- ka johdosta keskuksella on 3 rinnak- kaista 300 ampeerin sähkönsyöttöä. Kytkentäkeskus on USI Italian suu- rin koskaan valmistama keskus, jos- sa esimerkiksi taajuusmuuttajia on 32 kappaletta. Maalauskam- mion oviaukon leveys on yli 9 metriä. Maalauskammion tukirakenteiden nosto asennuskorkeuteen edel- lytti myös tavallista nostokykyisempää kalustoa. Maalaamolaite- projektin laajuudesta ja vaativuudesta johtuen USI Italia nimesi Nautor’s Swan -projektin vuoden merkittävimmäksi toteu- tukseksi. MAALAATKO JO, VAI VIELÄKÖ SEKOITAT?

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=