Cora 1/2021

TÄSSÄ NUMEROSSA 2 Kokonaisuus on monen tekijän summa 3 Ajankohtaista 4 Täyden palvelun vauriokorjaamo Tampereella 5 Mobiilisovellus PPG ProductApp 6 MoonWalkin suosio kasvaa 7 MoonWalk rahoitus 8 Uutuus - PPG D8177 Kirkaslakka - markkinoiden nopein 10 Testissä PPG D8177 markkinoiden nopein 11 Selemix brändi uudistuu 12 Varaosat haltuun ProcessManagerin avulla 13 IRT Minispot kuivain 14 Carolux telinevalikoima kasvaa 15 Uutuus - 3M™ Performance maaliruisku Kokonaisuus on monen tekijän summa Kokonaisuus syntyy monen tekijän summasta. Tehokkaan ja tuottavan toiminnan yhtenä edellytyksenä ovat ajanmukaiset tilat, työkalut, lait- teet ja varusteet. Näiden tarkoituksenmukainen käyttäminen tuotan- nossa aikaansaa luonnollisesti aina käyttökustannuksia, mutta parhaim- millaan näihin kustannuksiin voidaan vaikuttaa onnistuneilla laitevalin- noilla ja oikeanlaisella käytöllä. Uudenaikaisen taajuusmuuntajaohjatun paineilmakompressorin käyttä- minen vähentää sähkönkulutusta. Tämä johtuu siitä, että se kuormittaa sähkönsyöttöverkkoa vain silloin, kun paineilmaa käytetään, jolloin ei synny hukkaa. Maalauskammion ohjauksessa taajuusmuuttajien käyttö on jo tuttua, mutta parhaimmillaan hyöty saadaan edistyksellisillä ohjauksilla, joissa kussakin työvaiheessa käytetään juuri siihen tarvit- tavaa ilmanvaihtoa ja lämmitystehoa. Nämä kaksi edellä mainittua asiaa ovat vain tyyppiesimerkkejä toiminnan alueista, joihin on hyvä kiin- nittää huomiota. Usein näiden etujen hyödyntäminen jää ainakin osit- tain tekemättä, koska kaikkia laitteiden ominaisuuksia ei riittävästi tun- neta. Uusiin nykyaikaisiin tuotteisiin siirryttäessä voi olla, että perinteisesti noudatetut työskentelyajat ja työvaiheet eivät enää ole optimoituja uuden tuotteen mahdollistamiin etuihin nähden. Alhaisemmassa lämpö- tilassa ja nopeammin kuivuvan lakan edut jäävät suurelta osin hyödyntä- mättä, jos ilmanvaihdon ohjaukseen ei tehdä muutoksia. Infrapunakui- vauksen käyttö esikäsittelytilassa voi rytmittää päivän tuotantosuunni- telman ja läpimenon parhaimmillaan kokonaan uudestaan. Näissä asioissa hyvä yhteistyö tuotteiden käyttäjien ja tuotteiden toimittajien kesken on ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Oma vastuunsa on myyjällä, jonka on tunnettava ratkaisut ja laitteet, joita edustaa ja tarjoaa. Haluamme olla tässä paras yhteistyökumppani, nyt ja tulevaisuudessa. Antoisia lukuhetkiä Tom Sandell Cora Refinish Oy Julkaisija: Cora Refinish Oy Niittytie 27 A, 01300 Vantaa Puh: 010 8210 100 Email: asiakaspalvelu@corarefinish.fi Asiakaslehti 1/2021

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=